Cibulka Václav II.

head
Rodné příjmení: Cibulka
Příjmení: Cibulka
Narození: 8. 3. 1913, Jeviněves, okres Mělník
Úmrtí: 16.12.1992, Horní Beřkovice, okres Litoměřice
Příčina úmrtí: přirozená
Místo pohřbení: Černouček, okres Litoměřice
Otec: Cibulka Václav, 24. 6. 1884
Matka: Duchoslavová Anna, 4. 7. 1891
Sourozenci:
Partneři:
Děti:
  • Cibulková Marta (matka Kapitánová Marta)
  • Cibulková Zdeňka, 8. 1. 1957 (matka Kapitánová Marta)
  • Cibulka Václav, 12. 6. 1943 (matka Kapitánová Marta)
  • Cibulková Marie (matka Kapitánová Marta)
Vztah hlavní a vybrané osoby: Nový Lubomír (hlavní osoba) Cibulková Marta (jeho matka) Cibulka Václav (její otec)
Bydliště:
  • Jeviněves 3
  • Jeviněves 75 (?.?.1941 – ?.?.1992)
Povolání:
  • zedník
Vyznání: katolické
Křest: 12. 3. 1913
Kmotři: Alžběta Duchoslavová
Pohřeb dne: 22. 12. 1992
Krematorium: Praha Motol
Jmenný kód: C1
Informace o matrikách:
Sčítání obyvatel 1921:
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-27619-524-23?cc=1930345&wc=MDFN-
33N:226977201,227226201,226974303,227226202
BillionGraves:
https://cs.billiongraves.com/grave/V%C3%A1clav-Cibulka/30242983
Doplňující texty:
Narodil se jako prvorozený syn zedníku Václavu Cibulkovi v Jeviněvsi, Celý život pracoval jako zedník, krom jiného i dostavil rodinný dům v Jeviněvsi 75, kde až do smrti žil. Hospodařili na 3 ha pole s kravským povozem. V 50.letech byl nucen pole i krávy
odevzdat do tehdy vznikajícího JZD, jehož se i stal členem. I poté pilně hospodařil na rodinném hospodářství (psi, kočky, a další drobné zvířectvo). I v době důchodu vypomáhal na stavbách, pomohl postavit a opravit domy svým třem nejstarším dětem.
Rád vzpomínal na prvorepublikovou dobu. Jeho velkou vášní byla myslivost, rád se toulal s puškou po lese, účastnil se honů. Revoluce v roce 1989 jej zastihla bohužel již unaveného, nemocného. Zemřel v sanatoriu v Horních Beřkovicích na pavilonu 6,
kde tehdy pracovala jeho dcera.
head
Cibulka
Antonín

* 3. 12. 1841
head
Mládková
Anna

* 8. 5. 1845
head
Duchoslav
Antonín

* 1. 6. 1852
head
Tošnerová
Marie

* 1. 6. 1866
    27. 10. 1868         4.2.1888    
         
head
Cibulka
Václav

* 24. 6. 1884
head
Duchoslavová
Anna

* 4. 7. 1891
      2. 7. 1912      
        
 
head
Cibulka
Václav

* 8. 3. 1913
 
       
Sourozenci:
head
Cibulka
Karel

* 1.8.1914
head
Cibulka
Jiří

* 11.11.1920
head
Cibulková
Marie

* 10. 2. 1926
Partneři:
head
Kapitánová
Marta

* 28. 11. 1920
Dokumenty:
Datum vložení do databáze: 12.2.2012 13:53:15
Datum poslední úpravy: 24.5.2021 15:06:40